Screenshot
Picture of אורי קידר

אורי קידר

מנכ''ל ישראל חופשית

לא לומדים ולא מתגייסים – הבלוף של ישיבות הנושרים

ישיבות הנושרים הן מוסדות לימוד חרדיים המיועדים לצעירים בגילאי 18-23 שלא הסתדרו בישיבות רגילות. על פי מחקר של ד"ר אסף מלחי, נכון למרץ 2023 קיימות בישראל כ-130 "ישיבות רכות" בהן לומדים כ-8,320 תלמידים, המהווים 19% מכלל תלמידי הישיבות. ישיבות אלו מציעות מסגרת לימודים פחות תובענית ומאפשרות לתלמידים מסגרת גמישה למדי.

בניגוד לישיבות רגילות, בישיבות הנושרים הלימוד התורני אינו אינטנסיבי ותחקיר שנעשה על ישיבות אלו העלה כי התלמידים מבלים זמן רב בפעילויות חול כמו אימוני כושר, משחקי מחשב, שתיית אלכוהול וטיולי סקי בחו"ל. על פי עדויות, רבים מהתלמידים גם עובדים במקביל ללימודיהם, לרוב ב"שחור", בניגוד לתנאי הפטור מגיוס. למרות זאת, ישיבות אלו זוכות לתקצוב ממשלתי ניכר. תיעוד מישיבות נושרים שונות חושף אורח חיים שאינו תואם את הנורמות החרדיות המקובלות. סרטונים ותמונות מראים תלמידים מעשנים, שותים אלכוהול, משחקים משחקי מחשב ומשתתפים בטיולי סקי יקרים לחו"ל. חלק מהפעילויות הללו מתוארות כ"פרסים" לתלמידים שהתמידו בלימודיהם. 

לאורך השנים התקציב שהעביר משרד הרווחה לישיבות הנושרים עבור "נוער בסיכון" נע סביב 30 מיליון שקלים. בשנת 2022, בתקופת ממשלת השינוי, התקציב ירד ל-25 מיליון אבל בשנתיים האחרונות הוא כמעט שהוכפל. כעת מפלגת ש"ס הוסיפה עוד 28 מיליון שקלים לנושרים במסגרת כספים קואליציוניים. לסיכום, בשנה הנוכחית ישיבות הנושרים קיבלו רק מהרווחה כמעט 73 מיליון שקלים.

ישיבות הנושרים מהוות אתגר לתפיסה המסורתית של "תורתו אומנותו". בעוד שהן מוצגות כמסגרות המונעות נשירה מהעולם החרדי, בפועל הן מאפשרות אורח חיים שאינו תואם את הציפיות מתלמידי ישיבות הזכאים לפטור מגיוס. זאת ועוד, חלק ניכר מהתלמידים בישיבות אלו מתקשים לעמוד אפילו בדרישות המופחתות של מוסדות אלו. כל זה – בשעה שהמדינה פוטרת אותם מגיוס תחת הטיעון של "תורתו אומנותו".

בעוד שהפטור מגיוס ניתן על בסיס ההנחה שתלמידי הישיבות מקדישים את כל זמנם ללימוד תורה, המציאות בישיבות הנושרים מערערת על הנחה זו. העובדה שכחמישית מתלמידי הישיבות לומדים במסגרות אלו, שבהן הלימוד התורני אינו אינטנסיבי ורבים מהתלמידים עובדים במקביל, שערורייתית. זאת במיוחד על רקע הגברת נטל השירות על חיילי הסדיר והמילואים בשעת המלחמה.

צפו בתחקיר המלא של יוסי מזרחי, כתב התחקירים של חדשות 12, על ישיבות הנושרים 

תקציב ישיבות הנושרים הוכפל בשנתיים אחרונות

מתור התחקחיר של יוסי מזרחי על ישיבות הנושרים בחדשות 12

שתפו את הפוסט