fis_761_1_a12
Picture of קטיה וולקוב

קטיה וולקוב

מנהלת מחלקת מדיה ודוברות

בג"ץ חוק הגיוס: לגייס מיידית את החרדים ולהפסיק תמיכה בישיבות

מזה יותר משני עשורים שהמערכת הפוליטית מנסה להתמודד עם סוגיית גיוס בני הישיבות. מאז פסילת חוק טל על ידי בג"ץ בשנת 2012, סוגיית גיוס בני הישיבות נותרה ללא פתרון חוקי ממשי. במהלך השנים נעשו ניסיונות שונים להסדיר את הנושא, אבל בפועל, הממשלות הצליחו לקדם רק קומבינות ודחיות חוזרות ונשנות של הליך החקיקה. 

במרץ 2024 חל מפנה משמעותי כאשר בית המשפט העליון קבע כי לא ניתן להמשיך ולדחות את תהליך החקיקה, וכי כל צווי הפטור שניתנו לבחורי ישיבות מאז יולי 2023 בטלים בצו זמני וכי תקציבי הישיבות, הניתנים לישיבות מתוקף המעמד של תלמידיהן, מוקפאים. ביוני 2024 התקיים דיון המשך בבג"ץ. בפסק הדין שניתן לאחר מכן, קבע בית המשפט העליון כי הצו הזמני מעתה קבוע. 

בפסק דין זה, קבעו שופטי בג"ץ פה אחד באופן חד-משמעי כי יש לפעול לגיוס כלל בני הישיבות. הם הדגישו את חשיבות השוויון בנטל השירות הצבאי וקבעו כי המצב הקיים, בו בני ישיבות מקבלים פטור גורף משירות, אינו חוקתי ופוגע בעקרון השוויון. בית המשפט קבע כי על המדינה לפעול באופן מיידי ליישום מנגנון גיוס שוויוני, בהתבסס על צרכי הצבא. כמו כן, בית המשפט דחה את טענת הממשלה לפיה ל"פוקד" יש שיקול דעת מוחלט בשאלה את מי לגייס, וקבע כי זו עמדה הסותרת את עצם קיומה של חובת הגיוס החלה באופן שוויוני על אזרחי המדינה. יתרה מזאת, בית המשפט קבע כי אין בסיס חוקי להמשך העברת תמיכות כספיות למוסדות תורניים עבור תלמידים שאינם מתגייסים, וכי יש קשר ישיר בין סוגיית הגיוס לבין תקצוב הישיבות.

חשיבותה של סוגיית גיוס בני הישיבות מקבלת משנה תוקף על רקע מלחמת חרבות ברזל והמצב הביטחוני המורכב בישראל. השוויון בנטל השירות הוא קריטי לחוסנה של החברה הישראלית ולתחושת הסולידריות בין כלל חלקי העם. מחקר של ארגון BDO שנעשה עבור ישראל חופשית מצביע על כך שהארכת שירות המילואים עולה למדינה 4.2 מיליארד ש"ח בשנה יותר מאשר גיוס החרדים! מדובר בסכום עתק שדווקא בשעה זו, כשגם המשבר הכלכלי מחריף, אסור להתעלם ממנו. לעוד נתונים מהמחקר – קראו כאן. 

בנוסף, סקר של ישראל חופשית וה"המדד" מגלה כי 52% ממשרתי המילואים דיווחו שהסדרת אי גיוס חרדים עלולה לפגוע במוטיבציה שלהם לשירות. נתונים אלה מצביעים על כך שהממשלה, בהתעלמותה מפסיקות בג"ץ ובהעדפתה הברורה של המגזר החרדי, מנצלת את חיילי המילואים ומתנתקת מהמציאות במדינה. פתרון צודק ושוויוני לסוגיית הגיוס הוא הכרחי לחיזוק החוסן הלאומי ולשמירה על ערכי הדמוקרטיה והשוויון בישראל. צפו בראיון של שמואל רוזנר, עורך אתר 'המדד', משתף נתונים מתוך סקר שקיימנו על מנת לבדוק מה משפיע על מידת המוטיבציה של משרתי המילואים.

עיקרי הדברים מתוך פסיקת בג"ץ הדרמטית – בסרטון שהכנו 

שתפו את הפוסט