Picture of קטיה קופצ'יק

קטיה קופצ'יק

מנהלת מחלקת מדיה ודוברות

המחיר הכלכלי שנשלם על אי גיוס בני הישיבות

גיוס בני הישיבות לצה"ל הוא לא רק סוגיה ערכית, אלא גם סוגיה כלכלית כבדת משקל – גיוס של 20%-25% מהחרדים בגילאי גיוס בלבד, יכול לחסוך למשק הישראלי למעלה מ-4.2 מיליארד שקל בשנה. מהלך כזה יעלה למדינה כ-1.6 מיליארד שקלים בשנה – פחות משליש(!) מהעלות הכוללת למשק הנאמדת ב-5.8 מיליארד שקלים בשנה לפחות, אם תאושר בכנסת ההצעה הנידונה בימים אלו לתיקון חוק המילואים. הצעה שתגדיל דרמטית את מספר ימי המילואים של אלו שכבר היום תורמים את מיטב שנותיהם, ותאחר את גיל הפטור ב-5 שנים.

נתונים אלו עולים ממחקר שערכנו בישראל חופשית יחד עם פירמת רואי החשבון הבינלאומית BDO, בו נבחנו ההשפעות הישירות והעקיפות של הארכת שירות המילואים: עלות תקציבית (2.4 מילארד שקל בשנה) פגיעה בתוצר בעקבות היעדרות אנשי מילואים מהעבודה (2.1 מיליארד שקל בשנה), פגיעה בפרנסת בנות ובני הזוג (600 מיליון שקל בשנה), אובדן ימי לימודים וצמצום בתרבות הפנאי (800 מיליון שקל בשנה).

וזאת רק התחזית השמרנית – במקרה של הסלמה ביטחונית, שתוביל לעלייה נוספת של 10% במספר ימי המילואים, העלות למשק תזנק לסכום בלתי נתפס של 8.1 מיליארד שקל. במחקר נבדקה עלותו של תרחיש חלופי: גיוס חלקי בלבד (20%-25%) של חרדים בגיל הגיוס, שיעלה למשק כ-1.6 מיליארד שקל בשנה בלבד – זאת בשל הפערים בעלויות ההעסקה ובעלויות העקיפות, הנמוכות יותר בגילאים אלו.

זהו לא רק הצעד המתבקש והצודק חברתית – החלופה של גיוס חרדים תחסוך למשק ולכולנו מילארדי שקלים בשנה. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על הכסף זה. היא לא יכולה לוותר על גיוס החרדים. היא לא יכולה לוותר על השיוויון בנטל.

כתבו על המחקר: 

דה-מרקר: בלי גיוס חרדים, הנזק מחוק המילואים: כ-6 מיליארד שקל בשנה

אורי קידר, מנכ"ל ישראל חופשית, בתוכנית "איפה הכסף" ברדיו 103FM

נתוני המחקר של BDO וישראל חופשית נחשפים ב"תכנית חיסכון", חדשות 12 

 

שתפו את הפוסט